Jaka jest rola Internetu w instytucji kultury?

Jak przenieść działalność instytucji kultury do Internetu?

Czas pandemii dla instytucji kultury był trudnym okresem. Na szczęście, część z nich dostrzegła też drugą stronę medalu. Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie przekuła trudności w szanse, dostrzegając nowe możliwości kontaktu z melomanami. Od marca 2020 roku muzycy koncertują na wirtualnej scenie. Mimo przeszkód technicznych i organizacyjnych, udało się.

Pandemia, mimo bardzo trudnej sytuacji, oznaczała dla filharmonii też pewną niepowtarzalną okazję. W przyspieszonym tempie skorzystaliśmy z dobrodziejstw technologii.

Dorota Serwa, Dyrektor Filharmonii w Szczecinie

O koncertowaniu bez braw i publiczności

Ekspresowa cyfryzacja opierała się na przeniesieniu działalności instytucji do Internetu. O ile obecność online pomogła dotrzeć do nowych odbiorców z całego świata, to dla muzyków nowa rzeczywistość nie była tak kolorowa. Koncertowanie dla pustej sali było dla nich trudne. Melomanów zastąpiły kamery, które przekazywały dźwięk i obraz bezpośrednio do domów słuchaczy.

Transmisje koncertów filharmonii online

W wirtualnych koncertach brali udział już nie tylko szczecinianie i goście z regionu. Dołączyła do nich spora grupa melomanów z Polski i z zagranicy. Filharmonia wie, że Internet nie ma granic. Na fali zmian dyrekcja zdecydowała się na unowocześnienie elektronicznego systemu rezerwacyjnego i szersze wykorzystanie mediów społecznościowych.

Promując nasze koncerty online, podkreślamy, że to niepowtarzalna okazja do zajęcia najlepszych miejsc na dowolnie wybranym fotelu lub sofie. Jeśli u gości pojawią się przysłowiowe muszki czy szpilki, to mamy namiastkę atmosfery koncertu w filharmonii.

Dorota Serwa, Dyrektor Filharmonii w Szczecinie

O terapeutycznej roli kasjerów

Technologia i zamknięte drzwi instytucji przyniosły coś jeszcze. Kasjerzy, którzy podczas pandemii byli pozbawieni pracy, zaczęli kontaktować się ze stałymi gośćmi filharmonii. Pytali o ich samopoczucie, informowali o działaniach online, prosili o sugestie.

Obecnie Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza pracuje nad kolejnym projektem, którego celem jest poprawa cyfrowych kompetencji seniorów. Przełamywanie barier w zakresie korzystania z nowych technologii ma pomóc w czerpaniu pełnymi garściami z oferty kulturalnej dostępnej online. Nie tylko z e-koncertów szczecińskiej filharmonii.

O apetycie na świat

Pewnych szlaków nie da się zatrzeć. Przygotowaliśmy się do nowego sezonu. Zdecydowaliśmy, że większość naszych koncertów będzie streamowana.

Mamy coraz większy apetyt na świat. Pandemia pokazała nam, że mimo iż nie możemy się swobodnie przemieszczać, to tak naprawdę nie mamy dzięki Internetowi żadnych granic.

Dorota Serwa, Dyrektor Filharmonii w Szczecinie